Põnnila Lastehoiu hinnakiri

  • Ootame lapsi päevahoidu 2 või 3 või 5 päeval nädalas .
  • Lapsehoiu teenuse tasu koosneb kohatasust ja söögirahast
  • Lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale on 80 eurot kuus, ülejäänud osa tasub Rae vallavalitsus vastavalt sõlmitud
    lepingule. NB! Teistel omavalitsustel on lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused erinevad .

 

Tingimused toetuse saamiseks:

  • laps ja üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud
  • lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias või kohta pakutakse õppeaasta keskel,
  • laps on 1,5–3 aastane. Õppeaasta keskel 4 aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. augustil).
    Osalise ajaga kohtade infot saate telefonil: 566 123 96

 

Teistest omavalitsustest käivate laste vanemad saavad taotleda toetust elukohajärgsest omavalitsusest. Toetuste tingimused ja määrad on omavalitsuseti erinevad:

 

Toiduraha 5 eurot päev, sisaldab 3 toidukorda ja terviseampsu
Meid toitlustab Tüdrukud OÜ.

 

Pakume huvitegevust hinnaga 35 eurot kuus, mis sisaldab 1x nädalas muusikaringi ja 1x nädalas joogat.