Põnnila Lastehoiu hinnakiri

Ootame lapsi päevahoidu 2-5 päeval nädalas .
Lastehoiu tasu koosneb kohatasust ja söögirahast .
Lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale on 80 eurot, ülejäänud osa tasub vallavalitsus vastavalt sõlmitud lepingule.

 

Tingimused toetuse saamiseks:

  • laps ja üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud
  • lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias või kohta pakutakse õppeaasta keskel,
  • laps on 1,5–3 aastane. Õppeaasta keskel 4 aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. augustil).
    Osalise ajaga kohtade infot saate telefonil: 566 123 96

 

Teistest omavalitsustest käivate laste vanemad saavad taotleda toetust elukohajärgsest omavalitsusest. Toetuste tingimused ja määrad on omavalitsuseti erinevad:

 

Toiduraha 4 eurot päev, sisaldab 3 toidukorda ja terviseampsu
Meid toitlustab Peetri kohvik.

 

Pakume huvitegevust hinnaga 28 eurot kuus, mis sisaldab muusikaringi, tantsuringi ja hommikuvõimlemist.